Saule

        Ai, Saulīte, Mēnestiņis     Nošu lapa

        Divējāda Saule tek     Nošu lapa

        Divi sirmi kumeliņi        Nošu lapa   

        Gauži raud Saulīte     Nošu lapa

        Iebrauca Saulīte     Nošu lapa

        Jau Saulīte pārkāpusi     Nošu lapa

        Lec, Saulīte, rītā agri     Nošu lapa

        Ozols auga Daugavā      Nošu lapa 

        Saule brauca augstu kalnu     Nošu lapa

        Saule kokles skandināja     Nošu lapa

        Saule savus kumeliņus     Nošu lapa

        Saulīt, mana krustamāte     Nošu lapa

        Šķērsu dienu Saule tek     Nošu lapa