Personas un tālruņi saziņai:  Gundega Lapiņa  64228082, Uldis Punkstiņš  26495217

 

Sanākam dziedāt  Mūrmuižas bibliotēkā - informācijas centrā ceturtdienās plkst.19.00

Adrese:    Stallis, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224

e-pasta adrese:     stutes.beverina[at]inbox.lv